Kurumsal | Türkiye Rehberi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Firmango.com Hizmetler Kuralları
1.    Üyelik
1.1.   Kurumsal üye ‘firmango.com Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) firmango.com Hizmetler’de Kurumsal üye olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.
1.2.   Kurumsal üye ‘firmango.com Hizmetler’ kategorisinden 30.06.2016 tarihine kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek olup; bu tarihten itibaren her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirlenen üyelik bedelinin, 30 günde bir firmango.com’a bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.
1.3.   Kurumsal üye, dilediği zaman kişisel bilgilerini ‘Bana Özel’ bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.
1.4.   Bireysel firmango.com üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir.
 
2.    Hizmetler İşleyişi
2.1.   Kurumsal üyeler, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, firmango.com tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi firmango.com’un herhangi bir Kurumsal üyeyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal üye profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.
2.2.   Kurumsal üyeler, kredi kartından tahsil edilen vitrin bedeli karşılığında belirlenen süre boyunca vitrin ana sayfasında ön sırada yer alabilir. Söz konusu vitrin ilanları dönüşümlü olarak yayınlanacaktır. Kurumsal üyenin üyeliğinin iptali veya kara listeye alınması halinde ödenen vitrin bedelinin iadesi talep edilemez.
2.3.   Bireysel üyeler, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal üyelerden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal üyenin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Bireysel üyeler; Kurumsal üyelere verilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir. 
2.4.   Bireysel üyenin Kurumsal üyeye sorduğu soruların yahut Kurumsal üye ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde firmango.com üyeliği sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren Kurumsal üyenin üyeliği sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Bireysel üyeler tarafından Kurumsal üyeler hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak firmango.com sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili üyeliğin iptali söz konusu olabilecektir.
2.5.   Kurumsal üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları firmango.com’a şikayet edebilir.
2.6.   Kurumsal üyeler diledikleri zaman Kurumsal üyelik profilini gizli statüsünde kullanarak arama sonuç listelerinde yer almamayı tercih edebilir.
 
3.    Kurumsal Üyeliğin İptali Koşulları
3.1.   Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu
3.1.1.  Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 7 gün içinde, üyelik iptal talebini firmango.com’a yazılı olarak iletebilir. Bu durumda Kurumsal üyenin ödemiş olduğu üyelik ücretlerinin tamamı Kurumsal üyenin üyelik bilgilerinde yer alan banka hesabına havale/EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.
3.1.2.   Üyelik aktivasyon tarihini izleyen 7 günden sonra firmango.com’a bildirilen Kurumsal üyeliği sonlandırma taleplerinde üyelik ilgili dönem sonu itibariyle sona erdirilecektir.
3.1.3.  Hizmetler kategorisinde hizmet veren Kurumsal Üye, üyeliğini iptal etmediği sürece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı site içi bilgilendirme mesajlarını, e-posta, sms, elektronik iletiler ile kısa mesajları ve aramaları almaya onay vermektedir.
3.1.4.  firmango.com tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Kurumsal üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.


3.2.   Kurumsal Üyeliğin firmango.com tarafından İptal Edilmesi Halleri
3.2.1.   Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin firmango.com Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği firmango.com’un belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.
3.2.2.  Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.
3.2.3.  Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde firmango.com 2 işgünü tahsilat denemesi yapar. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.

Scroll